Förslag till lokal överenskommelse klart!

Hej och god fortsättning!

Såhär i början av det nya året känns det fint att dela en glad och viktig nyhet: Det gemensamma arbetet med texten till den lokala överenskommelsen är klart och förslaget kommer i slutet av januari att presenteras för kommunstyrelsen!

Förslaget har arbetats fram i en arbetsgrupp med representanter från kommunledningskontoret och från idéburna organisationer. Ett 30-tal lokala föreningar har på olika sätt bidragit i arbetet med överenskommelsen under det senaste året.

Målet med överenskommelsen är att den all kraft som finns i den idéburna sektorn, föreningslivet, skall tas tillvara genom bättre samverkan med kommunen och att vi når målen i  Vision Kristianstad – Vi lyfter tillsammans.

Det bärande principerna i vår överenskommelse blir de samma som i de nationella och regionala:

  • Öppenhet och insyn
  • Självständighet och oberoende
  • Dialog
  • Långsiktighet
  • Kvalitet
  • Mångfald

En bra video om de 6 principerna i praktiken hittar du här.

När kommunstyrelsen sagt sitt är nästa instans fullmäktige. Vi hoppas att vi i någon gång i mars kan fira att vi har en lokal överenskommelse på plats som alla föreningar som vill kan ansluta sig till!

Håll utkik efter nyheter här!

Annonser

Vårt viktiga möte den 26 november

Tack alla ni som kom till mötet den 26 november på Rådhuset i Kristianstad. Du som inte hade möjlighet att närvara, här några av de punkter som togs upp under kvällen. Det finns också en sammanfattande film om vad som hände.

• Vad är en överenskommelse?
• Visionen för Kristianstad ”Vi lyfter tillsammans”
• Hur har processen sett ut i Kristianstad
• Matpaus, samt video, se länk längre ner

• Grupparbete
o Överenskommelsens målsättning
o De 6 principerna
o Anslutning och organisation
o Idéburet offentligt partnerskap
• Summering av samtalen

• Tidplan och målsättning

Här finns en film om överenskommelsens 6 principer som visades under matpausen. Det är Stockholms Stadsmission som förklarar hur de praktiskt har nytta av överenskommelsen och de 6 principerna.

Här är en sammanfattande film av kvällen och inspel av Pierre Månsson

Den 14 december sätter sig skrivargruppen och uppdaterar  Utkast Kommun_ideburna sektorn ver 3_20151113 utifrån den input som kommit in under kvällen och i efterhand. Gruppen uppdaterar och färdigställer underlaget för Överenskommelsen mellan den Idéburna sektorn och Kristianstads kommun. Den kommer sedan skickas till Kommunstyrelsen för beslut.

Det fanns en bred representation under kvällen, dessa fanns på plats:
Arbetsförmedlingen
Betaniakyrkan, Tollarp
Christianstad Symfoniker
Christina-föreningen för företagsamma kvinnor
Det Goda Livet
Djurröd Byalag
Ekumeniska Rådet Kristianstad
Furuboda
Kristianstad BoIS
Kristianstad kommun
Kristianstads FN-förening
Lions Åhus
Näsby Handboll
Oppmanna-VångaBygderåd
RFSL Kristianstad
RFSL Kristianstad
Say yes kommunikation
Sensus studieförbund
Skåneidrotten
Skånes horn av Afrika förening
Studieförbundet Vuxenskolan
Tosteberga Byalag
Åhus scoutkår
Åhusförsamling, Svenska Kyrkan
Änglanejden
Östermalmskyrkan

Välkommen på möte om Kristianstads framtid 26 november!

26 november ska vi, idéburen sektor och kommunen, tillsammans diskutera det utkast till överenskommelsetext som arbetats fram. Kom, informera dig och tyck till!

Överenskommelsen ska tydliggöra hur ideella organisationer och kommunen kan samarbeta för att göra samhället bättre. Det kan till exempel handla om flyktingmottagning, vård, äldreomsorg och skola men också helt andra saker. Förhoppningen är att kommunen ska ta ett beslut om överenskommelsen i början av nästa år. Men innan dess vill vi att så många som möjligt får möjlighet att tycka till.

Anmälan och program finns längre ner på denna sida.

Möte i rådhuset 26 november

Var: Kaféet i rådhuset, våning 6
När: kl. 17.00 – 20.00 (cirka)
Vem: För aktiva i ideella organisationer och kommunanställda
Mat: Ja, vi bjuder
Organisatör: Sensus, Furuboda, IFK Kristianstad och Kristianstads kommun
Anmälan: Via e-post längst ner på denna sida
Frågor: Anna Ferrington, Sensus, tel. 070-364 27 31, anna.ferrington@sensus.se

På filmen berättar Daniél Tejera från Furuboda om mötet.

Programpunkter

  • Inledning – vi hälsar välkomna och berättar om vad en överenskommelse är och hur den ska gynna samhället, ideell sektor och kommunen.
  • Workshop – tillsammans går vi igenom och diskuterar den text för överenskommelsen som arbetats fram.
  • Tidplan – vi går igenom tidplanen för arbetet med en överenskommelse i Kristianstad.

Anmäl dig senast 19 november!

Välkommen till webbplatsen!

Här kan du följa arbetet med att skapa en överenskommelse mellan idéburen sektor i Kristianstadsområdet och Kristianstads kommun.

Här på webbplatsen finns historik och bakgrund samt länkar till redan existerande överenskommelser (nationell, regional och lokala) och en sida med frågor och svar.

Vi kommer allt eftersom att fylla på med inbjudningar till möten, goda exempel på samarbeten, mötessammanfattningar med mera. Allt för att det ska bli enkelt att följa och påverka processen.

Välkommen hit!

Tanken med överenskommelsen är att det ska bli tydligt vilken viktig resurs föreningslivet är i Kristianstad och hur vi och kommunen ska förhålla oss till varandra när vi samarbetar inom olika områden.

Webbplatsen drivs av studieförbundet Sensus, Furuboda och IFK Kristianstad. Kontakta oss gärna!

En skrivelse blir till!

Idag sätter sig representanter från kommunen och styrgruppen för den Lokala överenskommelsen i Kristianstad för att finslipa på en skrivelse. Denna skrivelse kommer sedan att gå ut på remiss till berörda parter. Det skall bli en spännande läsning, detta är bara början på ett hållbart Kristianstad!

Idéburen sektor blir del av Region Skånes råd för strategisk upphandling

Region Skåne har bildat ett råd för strategisk upphandling. Syftet är att förbättra de upphandlingar som görs inom regionen. Rådet består av 16 representanter från olika sektorer: Offentlig sektor, näringsliv, fackliga organisationer, akademin och den idéburna sektorn.

Amela Hodzic (S) är ansvarigt regionråd. Hon menar att arbetet i rådet ska öppna upp för att fler idéburna aktörer ska kunna vara med i upphandlingar framöver.

-Att den idéburna sektorn finns med i en så strategisk funktion är en framgång och ett resultat av den överenskommelse som tecknades mellan den idéburna sektorn och Region Skåne 2010, säger Daniél Tejera, ordförande i Nätverket-Idéburen sektor Skåne.

Läs mer…