En överenskommelse i Kristianstads kommun

Bakgrund

Efter ett initiativ från representanter ur den idéburna sektorn beslutade kommunstyrelsen i Kristianstad hösten 2012 att kommunen tillsammans med de idéburna organisationerna ska arbeta fram en lokal överenskommelse som bygger på samma principer och värdegrund som den nationella och den regionala överenskommelsen. Man avsatte också resurser i form av tjänstemannatid.  Men arbetet kom inte riktigt igång eftersom den idéburna sektorn saknade någon som kunde driva arbetet.

Nu har den idéburna sektorn, representerade av Furuboda, IFK Kristianstad och Sensus, fått projektmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att kunna slutföra processen och nå en lokal samverkansöverenskommelse.

Syfte

Att skapa en överenskommelse/avsiktsförklaring är att tillsammans formulera hur kommunen och idéburen sektor ska kunna samarbeta för att ta sig an stora och små samhällsutmaningar. Det kan handla om vården, äldreomsorgen, problem med utanförskap, skola och mycket annat.

De idéburna organisationerna är en resurs med andra värderingar än vinstdrivande företag och kan på så sätt tillföra andra och nya värden än vad kommunen själv eller vinstdrivande företag kan göra. En fungerande överenskommelse bidrar till ökad delaktighet och stärker den lokala demokratin.

Processen

En överenskommelse innebär ett nytt sätt att tänka kring samarbetet mellan kommunen och de idéburna organisationerna. Från att som i dag mestadels handla om föreningsbidrag ger en överenskommelse/avsiktsförklaring möjligheter för idéburen sektor att vara mer delaktig i samhällsutvecklingen och de beslut som tas på alla områden inom kommunen.

Arbetet med att ta fram en överenskommelse består till stora delar av att informera alla berörda om vad som kan uppnås med en överenskommelse och bestämma hur exakt utformningen av denna avsiktsförklaring ska se ut, till exempel hur och när de idéburna organisationerna ska medverka i den kommunala planeringen.

Målsättningen är att en överenskommelse ska vara klar under 2016.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s