Frågor & Svar

Denna sida med frågor och svar uppdateras löpande. Har du en fråga? Kontakta oss!

Vad är några exempel på saker som kan uppnås genom en överenskommelse?

  • En lokal överenskommelse bekräftar att den idéburna sektorn är en viktig part för strategisk utveckling i en kommun.  Den underlättar jämbördigt samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag och hela den idéburna sektorn.
  • En fungerande lokal överenskommelse ger förutsättningar för jämbördig samverkan inom områden där föreningar är aktiva till exempel : kultur, idrott- och hälsa, socialt engagemang, utbildning mm.

Vad är en överenskommelse?

Överenskommelsen är flera saker, vissa mer konkreta än andra. Den är ett skrivet och tryckt dokument som signerats av flera parter; kommunen och idéburna organisationer. Den är en avsiktsförklaring som antagits för att främja de idéburna organisationernas roll som röstbärare och utförare inom samhällsutvecklingen. Inom ramen för Överenskommelsen hålls ett samtal, en dialog mellan dessa parter. Dialogen är jämbördig. Överenskommelsen är också ett ramverk och ett verktyg att använda när det offentliga och Idéburna ska ta sig an gemensamma utmaningar.

Finns det andra överenskommelser?

Det finns flera överenskommelser på nationell, regional och lokal nivå. Här kan du läsa om några av dem.

Varför bör en ideell organisation gå med i en överenskommelse med Kristianstads kommun?

Ju fler föreningar som ansluter sig, desto större legitimitet får överenskommelsen. När en organisation ansluter sig visar man att man tycker att det är viktigt med samverkan och att man vill vara med och bidra till att möta de utmaningar som vi i Kristianstad är i nu och i framtiden.

Själva överenskommelsen kommer att vara öppen för hela den idéburna sektorn och dess innehåll kommer att omfatta alla organisationer oavsett om man ansluter sig eller inte. Att ansluta sin förening eller organisation till en överenskommelse är helt frivilligt.

Vad är idéburen sektor?

Den idéburna sektorn är ett samlingsnamn för som omfattar ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund, aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Organisationer i den idéburna sektorn har detta gemensamt:

  • De syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé
  • De syftar inte till direkta privata ekonomiska vinster
  • De gynnar allmän- eller medlemsintresset
  • De är inte en del av stat/kommuner
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s