Viktigt framtidsbeslut i kommunfullmäktige idag.

Idag den 15 mars fattar kommunfullmäktige beslut om en överenskommelse mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn i Kristianstad.

Läs förslaget till överenskommelsen här: Överenskommelsen Kristianstad 2016

Såhär skriver arbetsgruppen för överenskommelsen i ett debattinlägg i Kristianstadsbladet:

Överenskommelse skapar möjlighet att bättre möta samhällsutmaningar.

Kristianstad har ett starkt föreningsliv med hundratals föreningar. Varje dag samlas människor för att utöva idrott, lära sig nya språk, ta hand om kulturbyggnader och dela gemenskap i religiösa samfund. Det finns föreningar som helt och hållet bygger på ideella krafter, och andra som skapar arbetstillfällen inom välfärd, folkbildning och idrott.

Föreningslivet, eller den idéburna sektorn, är inte bara till nytta för sig själv. Den senaste tidens mottagning av människor på flykt från krigsområden visar på den idéburna sektorns nyckelroll i samhället, där både etablerade organisationer och nya nätverk samlar upp medborgares engagemang. Många experter och politiker är ense om att de samhällsutmaningar vi har framför oss inte ensidigt kan lösas av den offentliga sektorn. Det kommer krävas ett utvecklat samarbete mellan alla sektorer, inte minst mellan den offentliga och den idéburna sektorn.

Dan Ericsson, regeringens utredare för Utredningen för ett stärkt civilsamhälle, lämnade sitt betänkande för bara några veckor sedan: Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13). Dan Ericsson lyfter fram flera konkreta åtgärder för att lokalt föreningsliv ska kunna stärkas och bidra mer till lokal utveckling. Förstärkt samverkan med kommunal förvaltning är centralt liksom möjligheten att kunna åta sig uppdrag genom upphandlingar och idéburna offentliga partnerskap, en ny form av avtal mellan offentliga och idéburna aktörer.

Idag den 15 mars behandlar kommunfullmäktige i Kristianstad ett förslag till ”Överenskommelse mellan Kristianstad kommun och den idéburna sektorn i kommunen”. Liknande överenskommelser finns såväl nationellt som regionalt och kommunalt i olika delar av landet.

Arbetet med den lokala överenskommelsen startade redan 2012 på initiativ från några lokala föreningar. Inspirationen kom från den regionala överenskommelsen som funnits sedan 2010. Under processen har ett 30-tal föreningar bidragit på olika sätt. Tillsammans med företrädare för kommunledningen har vi formulerat ett ramverk för samverkan på strategisk nivå där alla föreningar inbjuds och samtliga kommunens förvaltningar förväntas delta.

Vi tror att överenskommelsen i Kristianstad kommer att bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart Kristianstad där samspelet mellan den idéburna sektorn och kommunen stärks. Vi ska, som jämbördiga parter, ta oss an utvecklingsområden i vår kommun. Om information och förankring varit vägen fram till idag gäller framöver dialog, samverkan och medskapande. Detta är arbetssätt som vi nu behöver träna oss på att utveckla. Tillsammans.

Arbetsgruppen för lokal överenskommelse i Kristianstad

Daniél Tejera, Furuboda

Stefan Hjelm, Sensus

Nikolas Larsson, IFK Kristianstad

Anna Ferrington, Sensus

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s